Written by akcasanyapi

Güvenlik Cam Filmi

Güvenlik Cam Filmi, genellikle dışarıdan gelmesi muhtemel nesnelere (Örneğin: yanıcı veya patlayıcı madde, taş vb.) karşı içerinin güvenliğini sağlamak için üretilen bir üründür. Bununla birlikte aynı Güneş Kırıcı Cam Filminde olduğu gibi bu film de ısı yalıtımında etkilidir. Güvenlik Cam Filmleri, doğal afetlere, saldırılara veya hırsızlık olaylarına karşı camın direncini arttırıp dağılması engeller. Kırılan camın etrafa saçılıp yaralanmalara yol açmasını önler.